SMARTY_FILES_DIR: /usr/local/lib/MPA/smarty/ nie jest katalogiem161